Ανακοινώσεις

02/12/2023 - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ/ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ/ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση της εταιρίας «TECHNOCAN Α.Ε.», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του Ν. 4990/2022
(«Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου»), επιθυμεί να επιτύχει ένα
επιχειρηματικό περιβάλλον διαφάνειας και υπευθυνότητας και ένα υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ηθικής.
Η εταιρία «TECHNOCAN Α.Ε.» έχει αναπτύξει την Πολιτική Αναφοράς Παραβιάσεων με γνώμονα την
ακεραιότητα και νομιμότητα της εταιρείας και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διορθωτικής και
προληπτικής ενέργειας απαιτείται.
Η εταιρεία μέσω της Πολιτικής δεσμεύεται :

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογίας
 • Για την καταλληλόλητα της Πολιτικής στο Πλαίσιο Λειτουργίας της εταιρείας.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την εφαρμογή της Πολιτικής.
 • Στην εφαρμογή εταιρικών κανόνων με επαγγελματισμό, ακεραιότητα και νομιμότητα.
 • Να ενθαρρύνει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναφέρουν κάθε παράπτωμα η υποψία
  παραπτώματος.
 • Να ακολουθείται πλήρης διαφάνεια σε κάθε συναλλαγή της εταιρείας.
 • Στη συνεχή επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα διαφάνειας.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα
  διαφάνειας.
 • Να διώξει νομικά και πειθαρχικά κάθε εμπλεκόμενο σε παράπτωμα.
 • Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων διαφάνειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Αναφοράς Παραβιάσεων η εταιρεία θεωρεί απαραίτητη την ενεργό
συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει
το Σύστημα Διαχείρισης. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του
συστήματος αλλά και στη βελτίωσή του.
Ημερομηνία : 12/12/2023
Για την «TECHNOCAN Α.Ε.»
___________________________
Διοίκηση

Αρνητικός ο πρώτος κύκλος τεστ SARS-COV2

Αγαπητοί συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, τα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-COV2, για όλο το προσωπικό της


εταιρείας μας, τα οποία διενεργήθηκαν δειγματοληπτικά σε εβδομαδιαία βάση,

είναι όλα αρνητικά.

Η εταιρεία μας θα συνεχίσει με νέους κύκλους διενέργειας τεστ, ώστε να

διασφαλίσει την υγεία των εργαζόμενων της αλλά και την ασφαλή και

απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της.

H TECHNOCAN SA ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ BIG5

Στο πλαίσιο ενίσχυσης της παρουσίας της στο εξωτερικό καθώς και της εξαγωγικής της δραστηριότητας, η TECHNOCAN A.Ε συμμετείχε με μεγάλη επιτυχία στη διεθνή έκθεση δομικών υλικών BIG 5 στο Ντουμπάι το Νοέμβριο 2018. Η εταιρεία παρουσίασε το μεγάλο εύρος των προϊόντων που διαθέτει και για τη συγκεκριμένη αγορά, όπως πιστοποιημένα δοχεία χρωμάτων, βερνικιών, λιπαντικών, γράσων, μονωτικών, aerosol αλλά και πλαστικών.