Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Technocan S.A.
Βιομηχανία Λευκοσιδηρών & Πλαστικών Συσκευασιών
25χλμ. Εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου
Μάνδρα Αττικής, 19600
Τηλ.: 210-5550710, 210-5550720, 210-5550750, 210-5550810, 210-5550820
Φαξ: 210-5556014
Ταχυδρομική διεύθυνση: 19200 Ελευσίνα, Τ.Θ 41

www.technocan.com
email: [email protected]
Φόρμα επικοινωνίας