Εταιρεία

Η εταιρεία TECHNOCAN Α.Ε. ιδρύθηκε το 1977 από τον Γεώργιο Γιαννή με σκοπό την παραγωγή λευκοσιδηρών δοχείων γενικής χρήσεως.

Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 40.000m2 στη Μάνδρα Αττικής, όπου λειτουργεί από την ίδρυση της έως σήμερα.

Η παραγωγή της TECHNOCAN είναι πλήρως καθετοποιημένη, διαθέτοντας τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό:

  • Το τμήμα Λιθογράφησης  διαθέτει εξάχρωμα πιεστήρια τελευταίας τεχνολογίας που παρέχουν εξαιρετική ποιότητα εκτύπωσης με ζωηρά χρώματα και συμπτώσεις με απόλυτη ακρίβεια. Το τμήμα Prepress διαθέτει πλήρως αυτοματοποιημένο εξοπλισμό Computer-To-Plate, ο οποίος επιτρέπει την απευθείας δημιουργία μεταφορών εκτύπωσης χωρίς την μεσολάβιση φιλμ.
  • Το τμήμα Πρεσσών & Εξαρτημάτων διαθέτει αυτόματες πρέσσες και γραμμές παραγωγής που παράγουν όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα των δοχείων (πάτους, καπάκια, κ.λ.π.).
  • Το τμήμα Κυτιοποίησης διαθέτει 10 πλήρως αυτόματες γραμμές παραγωγής οι οποίες κόβουν, διαμορφώνουν, συναρμολογούν και συσκευάζουν τα λευκοσιδηρά δοχεία. Όλες οι γραμμές διαθέτουν δοκιμαστικά μηχανήματα και συστήματα ελέγχου ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.
  • Το τμήμα Πλαστικών διαθέτει 11 μηχανές έγχυσης (injection) εξοπλισμένες με In-Mould-Label Robots για την παραγωγή πλαστικών δοχείων με ετικέτες.
  • Το τμήμα Ελέγχου Ποιότητας είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα όργανα και συσκευές ελέγχου που είναι απαραίτητες για την διασφάλιση της ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση των προϊοντων.

Η TECHNOCAN έθετε πάντα ως πρωταρχικούς στόχους την υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, την ευρεία κάλυψη των αναγκών της αγοράς σε ότι αφορά τη συσκευασία, και τη συνέπεια στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η επίτευξη των στόχων αυτών συνετέλεσε στην ανοδική πορεία της εταιρείας και την καθιέρωση της στον κλάδο της συσκευασίας.