Πιστοποιητικά

Κύριο μέλημα της εταιρείας μας είναι τόσο η συνεχής βελτίωση στο υψηλότερο δυνατό σημείο της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων όσο και η διασφάλιση της ποιότητας αυτής. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής ποιότητας η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη από τον μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης στην Ελλάδα, TUVAustriaHellas, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο  ISO9001:2015 από το 2010 που επιβεβαιώνει την ικανότητα της να παρέχει προϊόντα που τηρούν όλες τις νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύοντας στην ενίσχυση της ικανοποίησης του πελάτη.
Οι Πιστοποιήσεις μας περιλαμβάνουν:

ISO 9001:2015 Διεθνές πρότυπο για την Διαχείριση της Ποιότητας. Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός, ώστε το τελικό προϊόν να κρίνεται ικανοποιητικό . Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

ISO 2200:2005 Πρότυπο για την Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων ώστε το προϊόν να ικανοποιεί τις αμοιβαία συμφωνημένες απαιτήσεις αλλά και τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων.

ISO 22002-4:2013 Πρότυπο για την Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, στην παραγωγή υλικών συσκευασίας των τροφίμων (Foodpackagingmanufacturing)

ISO 45001:2018 Πρότυπο την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Αναγνωρίζοντας την σημασία της υγείας και της ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρηθούν τα υψηλότερα πρότυπα πρόληψης ατυχημάτων. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η διασφάλιση υγείας και ασφάλειας των υπαλλήλων και των συνεργατών μας.

ISO 14001:2015 Πρότυπογια την Περιβαλλοντική Διαχείριση. Στόχος μας είναι η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού, την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων καθώς επίσης την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων.

UNApproval ( 20Lt / Φ290 / Βίδας / Πυκνότητα 1,2) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών

UNApproval ( 20Lt / Φ290 / Βίδας / Πυκνότητα 1,8) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών

UNApproval ( 20Lt / Φ290 / Μαργαρίτα / Πυκνότητα 1,8) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών

UNApproval ( 25Lt / Φ290 / Μαργαρίτα / Πυκνότητα 1,8) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών

UNApproval ( 25Lt / Φ290 / Βίδας / Πυκνότητα 1,2) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών

UNApproval ( 20Lt / Φ285 / Μαργαρίτας / Πυκνότητα 1,6) Πιστοποίηση καταλληλότητας για μεταφορά επικίνδυνων υλικών