ΔΟΧΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – OPEN TOP

  • Εφαρμογές:
    Κατάλληλα για τρόφιμα

Λευκοσιδηρά δοχεία κατάλληλα για τρόφιμα. Διατίθενται σε όλες τις τυποποιημένες διαμέτρους της αγοράς. Η εσωτερική επικάλυψη με εποξυφενολικό βερνίκι ή λευκή λάκα διασφαλίζει την καταλληληλότητα συσκευασίας τροφίμων. Στο άνω άκρο των κυτίων μπορεί να προσαρμοστεί αντίστοιχο OpenTop άκρο ή FullEasyOpen.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διάμετρος

d(mm)

Ύψος

h(mm)

65

75 – 145

73

85 – 110

83

85 – 245

99

70 – 300